Vil legge omstridt boligprosjekt ut på høring

Planen for 51 leiligheter i Storgata 164–168 kan bli lagt ut på høring etter at det har vært byggestopp det sist året.
pluss

Fylkesmannen opphevet i fjor vår byrådets vedtak av 18. februar 2016 med begrunnelse om at tiltaket var for omfattende til å godkjennes uten ny regulering.