Kommunen vil samle søppelselskapene Remiks og Perepetuum

I flere år har kommunen og avfallsselskapet Perpetuum diskutert fremtidig lokalisering. To tomter på Skattøra er de mest trolige alternativene.

TO TOMTER: Disse to tomtene i tilknytning til Remiks anlegg på Skattøra er per nå de mest sannsynlige alternativene for en ny lokalisering av Perpetuum. Ill: Google Maps 

pluss

Å flytte Perpetuums avfallsanlegg fra Tromsdalen har vært et ønske fra flere hold i flere år. Innbyggerne i Tromsdalen har vært de ivrigste tilhengerne av å få flyttet anlegget, men også selskapet selv har ønske om å få større og mer egnede fasiliteter.