Bompengepakken:

Kan bli 1,2 mrd. dyrere – selv uten Kvaløyforbindelsen

I forslaget fra veivesenet og administrasjonen i kommunen vil det koste 9,2 milliarder kroner å bygge ut bompengepakken. Det er 1,2 milliarder høyere enn først antatt, og uten en Kvaløyforbindelse.

KVALØYFORBINDELSEN: Selv med fjerning av Kvaløyforbindelsen, vil det ifølge forslaget fra administrasjonen koste 1,2 milliarder kroner mer enn først antatt. Illustrasjon: Statens vegvesen 

pluss

I forslaget tas det utgangspunkt i en nedbetalingstid på 20 år, og inneholder en rekke utbygginger. Kvaløyforbindelsen som opprinnelig skulle være med, er tatt ned med rundt 1,2 milliarder kroner. I tillegg påløper det 760 millioner kroner i driftskostnader og 475 millioner i finanskostnader.