Sender to saker tilbake

Mener administrasjonen har gjort en dårlig jobb

Både bompenge-saken og klima, energi og miljøplan ble returnert av politikerne i bymiljøkomiteen.

Returnert: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg tar til etterretning politikernes vedtak. 

pluss

To av de mest omfattende sakene som skulle behandles i byutviklingskomiteen torsdag ble avvist av politikerne. I bompengesaken blir finanskostnader og driftskostnader 1,2 milliarder kroner høyere enn det vedtatte bompengeforliket.