Slik skal de få Tromsø-studentene til å drikke mindre alkohol

To av fem studenter synes det er for mye alkohol blant studenter. Nå tar studentene grep om eget rusbruk.

NEI TIL RUS: Ingrid Rabbe Larsen skal jobbe med rusforebyggende arbeid ved UiT. Hun vil ha kontor hos Studentsamskipnaden. Marte Seland er avtroppende studentparlamentsleder og var med å ta initiativ for å begrense rusbruken til studentene ved UiT. 

pluss

Studentparlamentet har fått 800.000 kroner av Helsedirektoratet til et prosjekt for rusforebyggende arbeid.