Maritim Slip & Motor konkursen

Hadde underdekning på 500.000 kroner

Tingretten slo Maritim Slip & Motor konkurs som følge av en underdekning på 500.000 kroner.

konkurs: Jan Lund og 19 andre rammes av konkursen i Maritim Slip & Motor. De mente at skifteretten godkjente oppbudsbegjæringen på feil grunnlag. Foto: John Strandmo 

pluss

De ansatte – med talsperson Jan Lund i spissen – kjempet med nebb og klør for å unngå at skifteretten skulle ta oppbudsbegjæringen til følge.