Gravstøtter i Kaldfjord ligger hulter til bulter mellom søppel og rot

– De ligger her til spott og spe

Nabo av Henrikvik gravlund reagerer på vanskjøtsel og forsøpling.

URYDDIG: Bjørn Olsen viser hvordan gravstøttene ved Henrikvik gravlund ligger hulter til bulter. Alle foto: Helge Skog 

pluss

Hytta til Bjørn Olsen er nærmeste nabo til Henrikvik gravlund i Kaldfjord. Han mener tilstanden til området er et problem, og krever at det ryddes opp på den kommunale gravlunden.