Midlene kommer inn i boet til Maritim Slip: Ansatte får feriepenger

Bobestyreren garanterer at de 20 ansatte som ble rammet av konkursen i Maritim Slip & Motor AS, får sine feriepenger.

bobestyrer: Advokat Jan Halstein Haugnes er midt i behandlingen av verftskonkursen i Eidkjosen. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Advokat Jan Halstein Haugnes var tirsdag fullt opptatt med å kartlegge og sikre verdiene etter verftskonkursen i Eidkjosen i forrige uke (for abonnenter). Samtidig konstaterer han at midler – millionbeløp – kommer inn i kassa. Og mer skal det bli, lover Haugnes. Årsaken er penger bedriften har utestående.

LES OGSÅ: Hadde underdekning på 500.000 kroner (for abonnenter)

Fakturert

– Det er for tidlig å si om staben får sine feriepenger gjennom boet eller om Nav lønnsgaranti skal stå for utbetalingen. Uansett skal ting ordne seg til den 20. juni, mener bobestyreren.

Haugnes har de siste dagene hatt en tett dialog med de ansatte – både for å ivareta lønnskravene og for å få inn nødvendige opplysninger.

Påpekt hendelser

– I den forbindelse har de ansatte påpekt en rekke hendelser forut for oppbudsbegjæringen som de mener ikke foregikk etter boken. Men her har ledelsen gitt gode forklaringer på det som er gjort.

– Og skulle det vise seg at regelverket ikke er fullt, kan vi tilbakeføre verdier til boet, understreket bobestyreren.

LES OGSÅ: Handel og kontor: – Bedriften skyver ansvaret over på skattebetalerne

Nødvendigheten?

Ellers opplyser Haugnes at staben fortsatt er av den oppfatning at selskapet ikke var konkurs og at driften kunne fortsatt.

– Til det må jeg si at dette spørsmålet er drøftet i skifteretten og at konklusjonen ble åpning av konkurs. Det må jeg rette meg etter, sier Haugnes.

For øvrig opplyser advokaten at han vil drøfte alle opplysninger som er kommet på bordet.