Snart er kassa til Kulturnæringsstiftelsen tom

Sparebanken Nord-Norge har gjennom Kulturnæringsstiftelsen snart støttet kulturnæringer i nord med 100 millioner kroner. Onsdag fikk 42 prosjekt 6,6 millioner kroner i støtte, neste år er det slutt.

FÅR STØTTE: Onsdag delte Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken Nord-Norge ut 6,6 millioner kroner til 42 kulturnæringsprosjekt. På bildet prosjektrådgiver Anja Allern Brose (fra venstre) i Kulturnæringsstiftelsen, Eirik Nicolai Heim i Crux Film, Nathanaël Gustin, daglig leder Bjørn Erik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen, Klaus L. Bergli i Sadio Nor Teater, Siri Hamnvik i Markedspartner Nord, Sarah Schipschack i Polar Film Lab og Nina Rosenlund i Sadio Nor Teater.  

pluss

– Våren 2018 blir siste utlysning. Banken legger om sitt samfunnsengasjementsystem gjennom Gavefondet, Talentstipendet og Kulturnæringsstiftelsen. Det er forvirring i markedet på grunn av flere ordninger, nå skal banken lage et mer forståelig og enhetlig system, sier daglig leder Bjørn Erik Olsen i Kulturnæringsstiftelsen.