Nå blir det snart tryggere skolevei på Mortensnes

Planen er klar for andre del av fornyelsen av Mortensnes.
pluss

Plan om detaljregulering av vei, vann- og avløpstrasé for Nedre Mortensnes ble enstemmig vedtatt under forrige kommunestyremøte. Planen er en del av den store fornyelsen av området.