Fikk 2 millioner til å gjøre Tromsø til «Arktisk hovedstad». Dette har de brukt pengene på

Tromsø kommune har satt av 2 millioner kroner til utvikling av byen som arktisk hovedstad. Så langt er 919.026 kroner brukt på forskjellige prosjekter.

Halvparten brukt: Kommunen har til nå brukt halvparten av de to millionene som er satt av til prosjektet «Arktisk hovedstad». Foto: Marius Hansen 

pluss

I kommunestyrets vedtak heter det at «Midlene skal brukes til å nå Tromsø kommunes målsettinger om å utvikle og styrke Tromsøs rolle som Arktisk hovedstad, med fokus på næringsutvikling og profilering.»