Enormt poenggap på jusstudiet

Betydelig lavere krav for studenter fra nord

Skal du inn på rettsvitenskap i Tromsø, må du ha 5,8 i snitt, er du imidlertid fra Nord-Norge holder det med 4,4. Nå vil fakultetsledelsen vurdere ordningen.

BETENKT: Prodekan Gunnar Ketil Eriksen ser at det er blitt en betydelig poengforskjell mellom nordnorske og andre studenter.  Foto: Håkon Steinmo

I tallene som har kommet fram nå, ser man ser det har blitt en ganske betydelig forskjell på kravene. Det man kunne gjort var å justere størrelsen på kvoten.

Gunnar Ketil Eriksen, prodekan for utdanning
pluss

Poenggrensene for samordna opptak for høsten 2017 viser at de som kommer inn på Nord-Norsk kvote på rettsvitenskap trenger 14 færre studiepoeng enn studenter fra resten av landet. Poenggrensene for ordinært vitnemål var for nordnorske studenter 43,8, mens den for andre studenter var på hele 57,8.