Kommunen vil overta praktbygg og søke om fredning

– Skal restaureres og få nytt liv

Praktbygget i Muségata skal restaureres av kommunen. Ordføreren jobber nå med overtakelse av bygget.

OVERTAR: Ordfører Kristin Røymo (Ap) opplyser at prosessen for å overta bygget i Muségata er igangsatt.  Foto: Håkon Steinmo

pluss

Bygget eies i dag av Stiftelsen Tromsø Kunstsenter, en stiftelse dannet av Tromsø kunstforening og kommunen. Styret har i vår bedt kommunen oppløse stiftelsen og ta over driften av bygget, på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep.