Formannskapet

Vil kjøpe tilbake Robukta og nekte hotellutbygging

Formannskapet nekter Totalrenovering å bygge i Robukta. Nå vil de forhandle om kjøp av eiendommen.

ROBUKTA: Kommunen vil gjøre området på Sør-Tromsøya om til et friluftsareal. I dag eies tomta av Totalrenovering. 

pluss

Tromsø kommune og Totalrenovering kjemper en bitter kamp om hva som skal skje med Robukta.