Ny E8-trasé i Ramfjord: Tiltak for reindriften kan bli svært dyrt

En fersk reindriftsfaglig utredning for østre trasé i Ramfjord slår fast at det kan bli nødvendig med store investeringer for å unngå at nye E8 går ut over reindriften.

MANGE MERKNADER: Plansjef Per Hareide i Tromsø kommune konstaterer at det har kommet mange merknader til ny E8 i Ramfjord. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

Det er NORUT som har laget utredningen på oppdrag for Statens vegvesen. NORUT viser til at reindriften som urfolksnæring og livsform har krav på spesiell beskyttelse gjennom folkeretten.