Her blir det utfylling på 110.000 kubikkmeter i sjøen

Fylkesmannen i Troms gir Vervet Eiendom tillatelse til å fylle steinmasser i sjøen ved Nordjeteen, over forurensede bunnmasser.

VINNERUTKAST: LPO arkitekter i Oslo vant arkitektkonkurransen om å bli samarbeidspartner for utviklingen av den nye bydelen Vervet med dette utkastet. Illustrasjon: LPO arkitekter 

pluss

Utfyllingen vil skje i forbindelse med etablering av nytt landareal for bolig- og næringsformål på tomta hvor det har vært skipsverftsaktivitet i over 150 år.