Tromsø er den mest besøkte cruisehavna i Nord-Norge

Tromsø er årets cruisevinner blant de nordnorske havnene. Med 125.680 passasjerer fordelt på 103 anløp topper Tromsø cruisestatistikken i Nord-Norge.

TROMSØ TOPPER: Av landsdelens cruisehavner troner Tromsø øverst som den mest besøkte i 2017. 

pluss

Ifølge Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS) er 2017 tidenes nest beste cruiseår i nord. Antall cruisepassasjerer som gikk i land ved landsdelenes 12 ulike cruisehavner økte med 17 prosent sammenlignet med fjoråret. Det ankom totalt 420.000 passasjerer i havnene i Nord-Norge og på Svalbard.