Vil ha enveiskjøring på Stakkevollveien

Statens vegvesen anbefaler enveiskjøring på Stakkevollveien.

  Foto: Ronald Johansen

pluss

I februar presenterte kommunen og Statens vegvesen planene for Stakkevollveien. Da var planene 2,1 kilometer, 19,5 meter bred, med firefelts kjørebane, tofelts sykkelsti og gangfelt på begge sider.