«Shackleton og mannskapet ble tvunget ut på havisen og drev lenge med et isflak uten å komme nærmere land.»

Her følger et utdrag fra Erik Sveberg Dietrichs bok «På livets grense», om det argentinske fotballandslaget høyde-problemer.

Sjøsetting av «James Caird» fra kysten av Elefantøya 24. april 1916, den sterkeste av Shackletons livbåter.  Foto: Trolig Frank Hurley, ekspedisjonsfotografen.

pluss

Det argentinske landslagets problemer i høyden:

«I dag er høyden på Altiplanoet godt kjent for sportsinteresserte mennesker fra andre deler av verden.