Her skal det bygges eget seremonirom

Ledelsen i rådhuset er i full gang med å planlegge hvordan borgerlige vielser skal foregå når kommunen overtar ansvaret fra nyttår.

vielser: Fra nyttår skal alle borgerlige vielser foregå i rådhuset, sier Mari Hult som er i full gang med å forberede saken for politisk behandling. FOTO: JOHN STRANDMO 

pluss

Mari Hult opplyser at administrasjonen skal legge fram et forslag til hvordan blant annet det praktiske skal gjennomføres.