Nye Ishavsbyen videregående skole blir dobbelt så dyr

Etter at fylkespolitikerne i 2013 vedtok å bygge ny videregående skole i Breivika, har prisen økt fra 300 millioner kroner til 600 millioner kroner. Økte byggekostnader er noe av forklaringen på den voldsomme prisøkningen.
pluss

Da fylkestinget vedtok ny skolestruktur i Tromsø i 2013, ble det vedtatt å bygge delvis ny skole og delvis renovere den eksisterende videregående skolen i Breivika, og rive noe av den gamle bygningsmassen.