Sender hyttelandsby ut på høring

Formannskapet skal tirsdag beslutte om planene for hyttelandsbyen tilknyttet Arctic Center skal sendes ut på høring.

HYTTELANDSBY: Det er det ringmerkede området som planforslaget dreier seg om – 620 mål med hytter og hotell. Ill: Arctic Center 

pluss

Formannskapet skal ta stilling til om et såkalt "planprogram for konsekvensutredning" skal ut på åtte ukers offentlig høring. Et slikt program kan sies å være forstadiet til et reguleringsplanforslag.