Andelshaverne i det konkursrammede borettslaget har saksøkt Danske Bank: – Styret uten kompetanse

Kirsten Helberg Johnsen (62) ble vararepresentant da det konkursrammede borettslaget ble stiftet. I ettertid reagerte hun på styrets sammensetning – at ingen hadde økonomisk bakgrunn.

STYREMEDLEM: Kirsten Helberg Johnsen og Helén Guttormsen (til venstre) mente at styrets sammensetning var uforsvarlig. FOTO: JOHN STRANDMO 

pluss

– Styret hadde ingen forutsetning for å vurdere det enorme lånet og borettslagets betalingsevne. Vi stolte på det banken, juristen og forretningsføreren sa. Da det likevel – og relativt raskt – begynte å gå galt, oppsto det krisestemning i styret. Det gikk så langt at jeg vurderte å takke for meg. Jeg fikk kalde føtter – ikke minst på grunn av de enorme summene som var i omløp.