Sakkyndig fant flere avvik

Tidligere banksjef Egil Strand er sakkyndig vitne i rettstvisten. Han har funnet flere avvik i sine undersøkelser.

dårlig håndverk: Danske Bank viste dårlig bankhåndverk da de ga gigantlånet, sier eksbanksjef Egil Strand. FOTO: JOHN STRANDMO 

pluss

– Det første jeg vil påpeke er at da Danske Bank kom inn i bildet, sto de overfor et borettslag som var under oppføring og dermed bare hadde utbygger å forholde seg til. Fordi lånesøknaden kom så tidlig, måtte banken lage et fiktivt saksnummer.