– Både jeg og andre grunneiere i området reagerer på at enkelte ikke respekterer vår eiendomsrett

Grunneier Arnold Kronstad ga tillatelse til en gapahuk. Det endte opp med en hytte.

tatt seg til rette: Grunneier Arnold Kronstad konstaterer at enkelte i andre jaktlag har tatt seg til rette på hans eiendom. 

pluss

– Både jeg og andre grunneiere i området reagerer på at enkelte ikke respekterer vår eiendomsrett. Når det bygges ut over det tillatte, fraktes en båt til Trollvannet og fiskes uten lov, er grensen nådd. Det har vi påpekt uten at det har ført til endringer.