Utmarkslagets leder: – Konfliktnivået er høyt

Utmarkslagets leder, Stig Mortensen, erkjenner at konfliktnivået mellom jaktlagene er høyt.

ryddes opp: Grunneier og jaktleder Arne Jacobsen mener at tiden er inne for å rydde opp i ukulturen. FOTO: PRIVAT 

pluss

– Jeg har sagt til partene at det ikke nytter å fremsette påstander uten dokumentasjon.