Nofima har knekt koden – nå produseres steril laks

Det tok seniorforsker Helge Tveiten og Nofima ti år å finne ut hvordan oppdrettere kan produsere steril laks.

steril laks: Helge Tveiten og hans kolleger ved Nofima har forsket fram steril laks. Nå skal produksjonen starte i stor skala. 

pluss

Allerede under eggstadiet påvirkes et viktig protein. På den måten blir ikke laksen i stand til å produsere kjønnsceller, opplyser tromsøselskapet.