Motstandere av ny anleggsvei føler seg ikke hørt – vil stille som levende skjold

NVE etterkommer søknaden om å endre anleggsveien til Kvitfjell og Raudtind vindkraftverk. Nå varsler motstanderne kamp.

skuffet: Rita Korsberg i Kattfjord Utviklingslag er skuffet over utfallet. Nå klager hun til departementet.  Foto: Privat

pluss

Det betyr at eksisterende vei fra Sjøtun opp gjennom Sørfjorddalen skal utvides. Det innebærer anleggsvirksomhet og trafikk gjennom et boligområde og forbi bygdas barnehage og skole. Hva angår ilandføringskai, skal anlegget i Nordfjorden benyttes.