– Staten har eiendomsrett til kirkelige eiendommer

Lovavdelingen i Justisdepartementet konkluderer i en uttalelse med at det er staten som har eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond og dermed flere hundre prestegårder, presteboliger og tomter landet over. Det gjelder også Folkeparken og Telegrafbukta.

BUKTA: Ifølge en lovtolkningsuttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet, er det staten og ikke Opplysningsvesenets fond som eier Telegrafbukta og Folkeparken, i likhet med alle de andre OVF-eiendommene. 

pluss

Konklusjonen fra i juli kommer i forbindelse med Kulturdepartementets høring om ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. I den forbindelse har Lovavdelingen i Justisdepartementet gitt en tolkningsuttalelse om «§§ 16 og 116 – Opplysningsvesenets fonds (OVF) – eierspørsmålet og Grunnloven».