Bompenger:

Vil kreve inn 5,4 milliarder

Kommunen kreve inn i 5,4 milliarder kroner i bompenger fra sine innbyggere over en 20-årsperiode.
pluss

Nå er det overlevert, dokumentet som skal danne grunnlag for innføringen av bompenger i Tromsø.