Nå skal Ragnhild (26) være med å lede 7.000 medlemmer

Ragnhild Bergset Elvestad blir en av tre kvinner som skal styre Småbrukarlaget og skal holde oversikten over 7.000 medlemmer.

kvinnelig styre: Ragnhild Bergset Elvestad (til venstre) ble valgt til ny organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ann Merete Furuberg (i midten) ble gjenvalgt som leder, mens Elin Bergerud ble valgt til politisk nestleder. Foto: Leonid Rødsten 

pluss

Elvestad ble valgt til ny organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under landsmøtet på Gardermoen i helgen.