Striden mellom ansatte på 110-sentralen og kommunen fortsetter: Arbeidsretten neste steg

De tillitsvalgte ved 110-sentralen til Brann og redning, tar tvisten med kommunen til Arbeidsretten.

ARBEIDSRETTEN: SV-politiker Gunhild Johansen konstaterer at seks ansatte ved 110-sentralen bringer arbeidstvisten med kommunen inn for Arbeidsretten. 

pluss

Det bekrefter nyvalgt leder i Maskinistforbundet lokalt, Michael Berg. Imidlertid overlater han til tidligere leder, Geir Oddvar Dahl, å utdype saken nærmere. Han har ikke svart på henvendelsene fra iTromsø.