Oppretter bemanningskontor

Slik skal kommunen stoppe «uverdige forhold» for ansatte i helsetjenesten

Alle ansatte i seksjon for oppfølgingstjeneste i kommunen får tilbud om heltidsstillinger, som følge av administrasjonssjefens omorganisering.

SATSER: Seksjonsleder Arne Kjell Johansen og prosjektleder for bemanningskontoret, Trine Helberg, har tro på at det nye bemanningskontoret kan bety bedre styring og økonomi for seksjon for forebyggende tjenester.  

pluss

Det skal skje gjennom opprettelsen av et bemanningskontor, som skal tilby alle ansatte som ønsker det heltidsstillinger, gjennom at de jobber på flere enheter. Målet er bedre kontroll på turnuser, mer arbeid på tvers av enheter, og lavere turnover og færre sykemeldinger. Endringen er del av det av «forbedringsprogrammet» som skal gjennomføres i hele kommunen.