Mer strid rundt vindmøllene på Raudfjell og Kvitfjell

Fylkesmannen vil stoppe anleggsarbeid i kontroversielt vindmølle-prosjekt

Fylkesmannen har klaget på at anleggsarbeidet er i gang på Raudfjell og Kvitfjell og har bedt om at det stoppes.

Kattfjord er en liten bygd på Sør-Kvaløya, omtrent fire mil fra Tromsø sentrum. Flere beboere her er imot vindmølleprosjektet som er startet i området. 

pluss

Årsaken er at etaten ikke har fått svar på sine utspill i saken. Per Elvestad, plan-, reindrift- og beredskapsdirektør, sier at Fylkesmannen har fremmet innsigelse på vegne av reindriften i området. Disse er ennå ikke besvart av sentralt hold.