Ny rapport: Hver fisker i Troms skaper verdier for 1,1 millioner

– Disse tallene kan vi slå i bordet med til politikerne, sier Næringsforeningen i Tromsøregionen.

NORGES STØRSTE FISKEVÆR: Tromsø har Norges høyeste landingsverdi av fisk – og mye av den landes i ytterkanten av kommunen, som her i Løksfjord på Rebbenesøy.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms bidro med hele 346 millioner kroner i skatt i 2015, viser en fersk studie av ringvirkningene fra fangstbasert fiskerinæringen i fylket.