Vindmølleparken: Utbyggerne kan overse krav om anleggsstopp

Fylkesmannens begjæring om stopp i anleggsarbeidet på Raudfjell/Kvitfjell, er avvist av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

STOPPES IKKE: Utbyggerne av vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell kan overse fylkesmannens krav om anleggsstopp. Det har Norges vassdrags- og energidirektorat sørget for. Illustrasjon: Grøner Tromsø 

pluss

I et brev til en rekke involverte, gjør rådgiver Sissel Jakobsen det klart at kun grunneierne og rettighetshavere i området kan fremsette klage på vedtaket om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. Det siste gjelder oppstart av anleggsarbeidet.