Karlsøyordføreren jubler etter at Høyesterett forkastet tunnel-anke

Høyesterett forkastet anken i Langsundforbindelse-saken. Dermed er det ikke lenger noen rettslige hindringer fra å starte tunnelbyggingen.

FORNØYD ordfører: Karlsøy-ordfører Mona Pedersen (Felleslista) mener nå det meste ligger til rette for å komme i gang med Langsundforbindelsen. Her er Pedersen foran sundet mellom Ringvassøya og Reinøya der tunnelen er planlagt bygd. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Høyesterett møttes tidligere i måneden for å avklare om byggingen av Langsundforbindelsen i Karlsøy er i strid med FNs konvensjon om urfolks rettigheter.