Stor kontroll avdekket flere ulovlige forhold

Svart arbeid, ulovlig verksteddrift og mistanker om mulig trygdesvindel er noen av funnene etter forrige ukes tverretatlige kontroll.

FELLESKONTROLL: Byggebransjen var en av næringene som ble kontrollert under en fellesetatlig kontroll i forrige uke. Foto: Pressefoto 

pluss

Forrige uke ble det utført en tverretatlig kontroll av Skatteetaten, NAV Kontroll, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Kemneren i Tromsø, sammen med lokale skatteoppkrevere.