Har ett år på seg å nå mål om økning i antall bussreiser

Troms fylkeskommune har ett år på seg med å oppfylle målet om 20 prosents vekst i antall kollektivreiser i Tromsø. Det betyr en vekst på rundt fem prosent neste år.

OPTIMIST: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) mener målet om 20 prosent økning i antall bussreiser i Tromsø fra 2014 til 2018 er innen rekkevidde.   Foto: Tom Benjaminsen

pluss

Den fireårige belønningsavtalen mellom staten, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune gjelder til og med 2018.