Ny mobbelov gir store utslag: Mangedobling av henvendelser til Fylkesmannen

I fjor kom det inn fem mobbesaker til Fylkesmannen i løpet av høsten. Etter at den nye mobbeloven trådte i kraft 1. august i år, har det kommet inn 30 saker.

MOBBEOMBUD: – Forskning på mobbing viser at tallene har vært ganske stabile de siste 20 årene. Forhåpentligvis er ikke økningen i henvendelser et tegn på at flere blir mobba i dag, men at flere saker er blitt løfta fram i lyset, sier mobbeombud Jon Halvdan Lenning. Foto: Kine Hanssen 

pluss

– Vi nærmer oss 30 saker nå og da snakker vi om en mangedobling, sier Eivind Bratsberg, seniorrådgiver i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms.