Sametinget reagerer på hytteplanene til Arctic Center

– Innebærer en betydelig opptrapping av konflikten

Sametinget reagerer på at byggingen av Finnheia alpinlandsby fremstilles som nødvendig for å kunne finansiere alpinanlegget til Arctic Center. – Uten hyttefelt blir det ikke noe Arctic Center, sier utbygger.

HYTTELANDSBY: Det er området med rød ring som utgjør Finnheia alpinlandsby. I det samme området skal det også bygges hotell. Illustrasjon: Arctic Center 

pluss

Sametingets reaksjon kommer i forbindelse med at planprogrammet for detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby er ute på høring og til offentlig ettersyn.