Naboer kritisk til byggeplanene til Frelsesarmeen

SALTAK: Bygget i Petersborggata 7 A-B vil få saltak, tilpasset omgivelsene.  Foto: IBM UTDANNINGSSENTER

pluss

Flere naboer til Frelsesarmeens planlagte byggeprosjekt i Petersborggata 7A-B protesterer fordi de mener det blir for høyt, bygget må flyttes, utilfredsstillende planprosess og at eventuelle skader på boligene som følge av sprengningsarbeid må utredes.