Pleie og omsorg i Tromsø er den absolutt dyreste i landet

Tromsø har den dyreste pleie- og omsorgssektoren av samtlige sammenlignbare byer i landet.

KOSTBART: Tromsø kommune bruker langt mer penger på pleie og omsorg enn andre kommuner som man kan sammenligne seg med. Dette bildet er fra dagligstua på Sør-Tromsøya sykehjem.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Det har vært uttalt før, men nå slås det ettertrykkelig fast i en ny rapport som skal legges fram for politikerne i neste uke.