Borettslag forespeilet milliongevinst – håper å komme i null

Da Måsevegen borettslag tok opp lån for å bygge leiligheter i Høyblokka på Håpet, anslo Bonord en salgsgevinst på fem millioner kroner. I dag regner borettslaget med at de ender i null.

TOROMS: Takstingeniør Oddvar Rønsmoen Skjærstein i en av de åtte leilighetene i første etasje i Høyblokka på Håpet. Leilighetene er hver på rundt 50 kvadratmeter. 

pluss

Onsdag 31. januar har styret i Måsevegen borettslag innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å ta stilling til spørsmålet om å øke byggelånsrammen med tre millioner kroner, til 18,1 millioner kroner.