Sametinget varsler befaring på Finnheia

– Oppstår det direkte eller indirekte konflikt med kulturminner, skal bebyggelsen vike.

ALPINLANDSBY: Sametinget mener bebyggelsen må vike for kulturminnene. 

pluss

Det skriver Sametinget til Tromsø kommune i forbindelse med planstart for Finnheia alpinlandsby i Håkøybotn. Et friluftsområde på 470 mål søkes omregulert til næringsarealer, turistanlegg og fritidsbebyggelse. Nå varsler Sametinget befaring etter kulturminneloven, med feltarbeid i barmarkssesongen 2018.