Reineiere krever arbeidsstans for vindmølleparkene i Kattfjord

Reineiere krever at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber utbygger av vindmølleparkene på Raudfjell og Kvitfjell stanse arbeidet under reinens kalvings- og brunsttid.

KREVER STANS: Reineiere krever at arbeidet tar hensyn til reindriften. – Blir kalvings- og brunstperioden forstyrret så taper vi ikke bare økonomisk på det, men hele grunnlaget for tradisjonell reindrift på Kvaløya vil være truet, sier Risten Turi Aleksandersen. FOTO: TONE METTE YTTERGÅRD 

pluss

Torsdag var reineiere Risten Turi Aleksandersen og Reiulf Aleksandersen i møte med NVE i Tromsø. Utbyggingen av vindmølleparkene kan gi store økonomiske konsekvenser for reindrifta.