Høyre sier blankt nei til å bygge et nytt rådhus

Til tross for trangboddhet, høye husleier og dårlig faglig samhandling så vil Høyre ikke støtte forslaget om å utrede et Rådhus 2.

TRENGER AVLASTNING: Dagens rådhus er for trangt for kommunens administrasjon – og kommunen må derfor leie lokaler til en kostnad av 80 millioner kroner uten på byen. Erlend Svardal Bøe ville ikke lytte til administrasjonens ønske om å få utrede etableringen av et nytt rådhus. Han mener at kommunen ikke har råd.  Foto: Christer Pedersen

pluss

I dag leier Tromsø kommune lokaler til 46 av sine administrative enheter. For det betaler man i runde tall 93 millioner kroner i årlig husleie.