Tar ansvar for sår i terrenget

Tromsø kommune har fått reaksjoner på at det er skjemmende sår i terrenget i forbindelse med at Prestvannet fikk ny demning. Nå tar kommunen ansvar.

FORSTERKET DEMNING: Asle Ræder var prosjektleder for Prestvannet-arbeidene som ble gjennomført i 2015 og 2016. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Senhøsten 2016 ble arbeidene med å forsterke demningen på Prestvannet avsluttet. Samtidig ble det lagt en avløpsledning fra demningen ned mot Draugen.