Stor utvidelse ved hotell – her kommer 50 nye hytter

Det legges nå opp til etablering av inntil 50 nye hytter like ved hotellet på Sommarøy.

PLANOMRÅDE: Her ser utbygger for seg at det skal bygges 60 nye hytter der private skal kunne leie ut til hotellet på Sommarøy. Ill: Google Maps 

pluss

Det planlagte boarealet for de 50 boenhetene er 6.000 kvadratmeter. I tillegg skal det etableres carports og biloppstillingsplasser tilknyttet hyttene.