Politianmelder utbyggerne av vindmølleparken

Naturvernforbundet politianmelder selskapene bak utbyggingen på Kvitfjell og Raudfjell.
pluss

Torsdag leverte Naturvernforbundet anmeldelsen på politihuset i Tromsø. De mener selskapene bak utbyggingen på Kvitfjell og Raudfjell bryter forurensningsloven og naturmangfoldloven.